Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies in East Asian-Ancestry Populations Identifies Four New Loci for Body Mass Index

Wen, Wanqing; Zheng, Wei; Okada, Yukinori; Takeuchi, Fumihiko; Tabara, Yasuharu; Hwang, Joo-Yeon; Dorajoo, Rajkumar; Li, Huaixing; Tsai, Fuu-Jen; Yang, Xiaobo; He, Jiang; Wu, Ying; He, Meian; Zhang, Yi; Liang, Jun; Guo, Xiuqing; Sheu, Wayne Huey-Herng; Delahanty, Ryan; Guo, Xingyi; Kubo, Michiaki; Yamamoto, Ken; Ohkubo, Takayoshi; Go, Min Jin; Liu, Jian Jun; Gan, Wei; Chen, Ching-Chu; Gao, Yong; Li, Shengxu; Lee, Nanette R.; Wu, Chen; Zhou, Xueya; Song, Huaidong; Yao, Jie; Lee, I-Te; Long, Jirong; Tsunoda, Tatsuhiko; Akiyama, Koichi; Takashima, Naoyuki; Cho, Yoon Shin; Ong, Rick T. H.; Lu, Ling; Chen, Chien-Hsiun; Tan, Aihua; Rice, Treva K.; Adair, Linda S.; Gui, Lixuan; Allison, Matthew; Lee, Wen-Jane; Cai, Qiuyin; Isomura, Minoru; Umemura, Satoshi; Kim, Young Jin; Seielstad, Mark; Hixson, James; Xiang, Yong-Bing; Isono, Masato; Kim, Bong-Jo; Sim, Xueling; Lu, Wei; Nabika, Toru; Lee, Juyoung; Lim, Wei-Yen; Gao, Yu-Tang; Takayanagi, Ryoichi; Kang, Dae-Hee; Wong, Tien Yin; Hsiung, Chao Agnes; Wu, I-Chien; Juang, Jyh-Ming Jimmy; Shi, Jiajun; Choi, Bo Youl; Aung, Tin; Hu, Frank; Kim, Mi Kyung; Lim, Wei Yen; Wang, Tzung-Dao; Shin, Min-Ho; Lee, Jeannette; Ji, Bu-Tian; Lee, Young-Hoon; Young, Terri L.; Shin, Dong Hoon; Chun, Byung-Yeol; Cho, Myeong-Chan; Han, Bok-Ghee; Hwu, Chii-Min; Assimes, Themistocles L.; Absher, Devin M.; Yan, Xiaofei; Kim, Eric; Kuo, Jane Z.; Kwon, Soonil; Taylor, Kent D.; Chen, Yii-Der Ida; Rotter, Jerome I.; Qi, Lu; Zhu, Dingliang; Wu, Tangchun; Mohlke, Karen L.; Gu, Dongfeng; Mo, Zengnan; Wu, Jer-Yuarn; Lin, Xu; Miki, Tetsuro; Tai, E. Shyong; Lee, Jong-Young; Kato, Norihiro; Shu, Xiao-Ou; & Tanaka, Toshihiro. (2014). Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies in East Asian-Ancestry Populations Identifies Four New Loci for Body Mass Index. Human Molecular Genetics, 23(20), 5492-504. PMCID: PMC4168820

Wen, Wanqing; Zheng, Wei; Okada, Yukinori; Takeuchi, Fumihiko; Tabara, Yasuharu; Hwang, Joo-Yeon; Dorajoo, Rajkumar; Li, Huaixing; Tsai, Fuu-Jen; Yang, Xiaobo; He, Jiang; Wu, Ying; He, Meian; Zhang, Yi; Liang, Jun; Guo, Xiuqing; Sheu, Wayne Huey-Herng; Delahanty, Ryan; Guo, Xingyi; Kubo, Michiaki; Yamamoto, Ken; Ohkubo, Takayoshi; Go, Min Jin; Liu, Jian Jun; Gan, Wei; Chen, Ching-Chu; Gao, Yong; Li, Shengxu; Lee, Nanette R.; Wu, Chen; Zhou, Xueya; Song, Huaidong; Yao, Jie; Lee, I-Te; Long, Jirong; Tsunoda, Tatsuhiko; Akiyama, Koichi; Takashima, Naoyuki; Cho, Yoon Shin; Ong, Rick T. H.; Lu, Ling; Chen, Chien-Hsiun; Tan, Aihua; Rice, Treva K.; Adair, Linda S.; Gui, Lixuan; Allison, Matthew; Lee, Wen-Jane; Cai, Qiuyin; Isomura, Minoru; Umemura, Satoshi; Kim, Young Jin; Seielstad, Mark; Hixson, James; Xiang, Yong-Bing; Isono, Masato; Kim, Bong-Jo; Sim, Xueling; Lu, Wei; Nabika, Toru; Lee, Juyoung; Lim, Wei-Yen; Gao, Yu-Tang; Takayanagi, Ryoichi; Kang, Dae-Hee; Wong, Tien Yin; Hsiung, Chao Agnes; Wu, I-Chien; Juang, Jyh-Ming Jimmy; Shi, Jiajun; Choi, Bo Youl; Aung, Tin; Hu, Frank; Kim, Mi Kyung; Lim, Wei Yen; Wang, Tzung-Dao; Shin, Min-Ho; Lee, Jeannette; Ji, Bu-Tian; Lee, Young-Hoon; Young, Terri L.; Shin, Dong Hoon; Chun, Byung-Yeol; Cho, Myeong-Chan; Han, Bok-Ghee; Hwu, Chii-Min; Assimes, Themistocles L.; Absher, Devin M.; Yan, Xiaofei; Kim, Eric; Kuo, Jane Z.; Kwon, Soonil; Taylor, Kent D.; Chen, Yii-Der Ida; Rotter, Jerome I.; Qi, Lu; Zhu, Dingliang; Wu, Tangchun; Mohlke, Karen L.; Gu, Dongfeng; Mo, Zengnan; Wu, Jer-Yuarn; Lin, Xu; Miki, Tetsuro; Tai, E. Shyong; Lee, Jong-Young; Kato, Norihiro; Shu, Xiao-Ou; & Tanaka, Toshihiro. (2014). Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies in East Asian-Ancestry Populations Identifies Four New Loci for Body Mass Index. Human Molecular Genetics, 23(20), 5492-504. PMCID: PMC4168820

Octet Stream icon 8297.ris — Octet Stream, 3 kB (3,713 bytes)

Recent genetic association studies have identified 55 genetic loci associated with obesity or body mass index (BMI). The vast majority, 51 loci, however, were identified in European-ancestry populations. We conducted a meta-analysis of associations between BMI and approximately 2.5 million genotyped or imputed SNPs among 86 757 individuals of Asian ancestry, followed by in silico and de novo replication among 7488 to 47 352 additional Asian-ancestry individuals. We identified four novel BMI-associated loci near the KCNQ1 (rs2237892, P=9.29x10-13), ALDH2/MYL2 (rs671, P=3.40x10-11; rs12229654, P=4.56x10-9), ITIH4 (rs2535633, P=1.77x10-10), and NT5C2 (rs11191580, P=3.83x10-8) genes. The association of BMI with rs2237892, rs671, and rs12229654 was significantly stronger among men than among women. Of the 51 BMI-associated loci initially identified in European-ancestry populations, we confirmed 8 loci at the genome-wide significance level (P<5.0x10-8) and an additional 14 at P<1.0x10-3 with the same direction of effect as reported previously. Findings from this analysis expand our knowledge of the genetic basis of obesity.


Biological and Social Interactions
1C
2a


JOURWen, Wanqing
Zheng, Wei
Okada, Yukinori
Takeuchi, Fumihiko
Tabara, Yasuharu
Hwang, Joo-Yeon
Dorajoo, Rajkumar
Li, Huaixing
Tsai, Fuu-Jen
Yang, Xiaobo
He, Jiang
Wu, Ying
He, Meian
Zhang, Yi
Liang, Jun
Guo, Xiuqing
Sheu, Wayne Huey-Herng
Delahanty, Ryan
Guo, Xingyi
Kubo, Michiaki
Yamamoto, Ken
Ohkubo, Takayoshi
Go, Min Jin
Liu, Jian Jun
Gan, Wei
Chen, Ching-Chu
Gao, Yong
Li, Shengxu
Lee, Nanette R.
Wu, Chen
Zhou, Xueya
Song, Huaidong
Yao, Jie
Lee, I-Te
Long, Jirong
Tsunoda, Tatsuhiko
Akiyama, Koichi
Takashima, Naoyuki
Cho, Yoon Shin
Ong, Rick T. H.
Lu, Ling
Chen, Chien-Hsiun
Tan, Aihua
Rice, Treva K.
Adair, Linda S.
Gui, Lixuan
Allison, Matthew
Lee, Wen-Jane
Cai, Qiuyin
Isomura, Minoru
Umemura, Satoshi
Kim, Young Jin
Seielstad, Mark
Hixson, James
Xiang, Yong-Bing
Isono, Masato
Kim, Bong-Jo
Sim, Xueling
Lu, Wei
Nabika, Toru
Lee, Juyoung
Lim, Wei-Yen
Gao, Yu-Tang
Takayanagi, Ryoichi
Kang, Dae-Hee
Wong, Tien Yin
Hsiung, Chao Agnes
Wu, I-Chien
Juang, Jyh-Ming Jimmy
Shi, Jiajun
Choi, Bo Youl
Aung, Tin
Hu, Frank
Kim, Mi Kyung
Lim, Wei Yen
Wang, Tzung-Dao
Shin, Min-Ho
Lee, Jeannette
Ji, Bu-Tian
Lee, Young-Hoon
Young, Terri L.
Shin, Dong Hoon
Chun, Byung-Yeol
Cho, Myeong-Chan
Han, Bok-Ghee
Hwu, Chii-Min
Assimes, Themistocles L.
Absher, Devin M.
Yan, Xiaofei
Kim, Eric
Kuo, Jane Z.
Kwon, Soonil
Taylor, Kent D.
Chen, Yii-Der Ida
Rotter, Jerome I.
Qi, Lu
Zhu, Dingliang
Wu, Tangchun
Mohlke, Karen L.
Gu, Dongfeng
Mo, Zengnan
Wu, Jer-Yuarn
Lin, Xu
Miki, Tetsuro
Tai, E. Shyong
Lee, Jong-Young
Kato, Norihiro
Shu, Xiao-Ou
Tanaka, Toshihiro2014


Human Molecular Genetics

23

20

5492-504
PMC4168820


8297

Wink Plone Theme by Quintagroup © 2013.

Personal tools
This is themeComment for Wink theme