Genome-Wide Association Meta-Analysis Identifies Novel Variants Associated with Fasting Plasma Glucose in East Asians

Hwang, Joo-Yeon; Sim, Xueling; Wu, Ying; Liang, Jun; Tabara, Yasuharu; Hu, Cheng; Hara, Kazuo; Tam, Claudia H. T.; Cai, Qiuyin; Zhao, Qi; Jee, Sunha; Takeuchi, Fumihiko; Go, Min Jin; Hee Ong, Rick Twee; Ohkubo, Takayoshi; Kim, Young Jin; Zhang, Rong; Yamauchi, Toshimasa; So, Wing Yee; Long, Jirong; Gu, Dongfeng; Lee, Nanette R.; Kim, Soriul; Katsuya, Tomohiro; Oh, Ji Hee; Liu, Jianjun; Umemura, Satoshi; Kim, Yeon-Jung; Jiang, Feng; Maeda, Shiro; Chan, Juliana C. N.; Lu, Wei; Hixson, James E.; Adair, Linda S.; Jung, Keum Ji; Nabika, Toru; Bae, Jae-Bum; Lee, Mi Hee; Seielstad, Mark; Young, Terri L.; Teo, Yik Ying; Kita, Yoshikuni; Takashima, Naoyuki; Osawa, Haruhiko; Lee, So-Hyun; Shin, Min-Ho; Shin, Dong Hoon; Choi, Bo Youl; Shi, Jiajun; Gao, Yu-Tang; Xiang, Yong-Bing; Zheng, Wei; Kato, Norihiro; Yoon, Miwuk; He, Jiang; Shu, Xiao Ou; Ma, Ronald C. W.; Kadowaki, Takashi; Jia, Weiping; Miki, Tetsuro; Qi, Lu; Tai, E. Shyong; Mohlke, Karen L.; Han, Bok-Ghee; Cho, Yoon Shin; & Kim, Bong-Jo. (2015). Genome-Wide Association Meta-Analysis Identifies Novel Variants Associated with Fasting Plasma Glucose in East Asians. Diabetes, 64(1), 291-8. PMCID: PMC4274808

Hwang, Joo-Yeon; Sim, Xueling; Wu, Ying; Liang, Jun; Tabara, Yasuharu; Hu, Cheng; Hara, Kazuo; Tam, Claudia H. T.; Cai, Qiuyin; Zhao, Qi; Jee, Sunha; Takeuchi, Fumihiko; Go, Min Jin; Hee Ong, Rick Twee; Ohkubo, Takayoshi; Kim, Young Jin; Zhang, Rong; Yamauchi, Toshimasa; So, Wing Yee; Long, Jirong; Gu, Dongfeng; Lee, Nanette R.; Kim, Soriul; Katsuya, Tomohiro; Oh, Ji Hee; Liu, Jianjun; Umemura, Satoshi; Kim, Yeon-Jung; Jiang, Feng; Maeda, Shiro; Chan, Juliana C. N.; Lu, Wei; Hixson, James E.; Adair, Linda S.; Jung, Keum Ji; Nabika, Toru; Bae, Jae-Bum; Lee, Mi Hee; Seielstad, Mark; Young, Terri L.; Teo, Yik Ying; Kita, Yoshikuni; Takashima, Naoyuki; Osawa, Haruhiko; Lee, So-Hyun; Shin, Min-Ho; Shin, Dong Hoon; Choi, Bo Youl; Shi, Jiajun; Gao, Yu-Tang; Xiang, Yong-Bing; Zheng, Wei; Kato, Norihiro; Yoon, Miwuk; He, Jiang; Shu, Xiao Ou; Ma, Ronald C. W.; Kadowaki, Takashi; Jia, Weiping; Miki, Tetsuro; Qi, Lu; Tai, E. Shyong; Mohlke, Karen L.; Han, Bok-Ghee; Cho, Yoon Shin; & Kim, Bong-Jo. (2015). Genome-Wide Association Meta-Analysis Identifies Novel Variants Associated with Fasting Plasma Glucose in East Asians. Diabetes, 64(1), 291-8. PMCID: PMC4274808

Octet Stream icon 8682.ris — Octet Stream, 2 kB (2,379 bytes)

Fasting plasma glucose (FPG) has been recognized as an important indicator for the overall glycemic state preceding the onset of metabolic diseases. Most genome-wide association loci for FPG so far been identified were derived from populations with European ancestry with a few exceptions. To extend a thorough catalog for FPG loci, we conducted meta-analyses of 13 genome-wide association studies in up to 24,740 non-diabetic subjects with East Asian ancestry. Follow-up replication analyses in up to additional 21,345 participants identified three new FPG loci reaching genome-wide significance in or near PDK1-RAPGEF4, KANK1 and IGF1R. Our results could provide additional insight into the genetic variation implicated in fasting glucose regulation.


XX
1D


JOURHwang, Joo-Yeon
Sim, Xueling
Wu, Ying
Liang, Jun
Tabara, Yasuharu
Hu, Cheng
Hara, Kazuo
Tam, Claudia H. T.
Cai, Qiuyin
Zhao, Qi
Jee, Sunha
Takeuchi, Fumihiko
Go, Min Jin
Hee Ong, Rick Twee
Ohkubo, Takayoshi
Kim, Young Jin
Zhang, Rong
Yamauchi, Toshimasa
So, Wing Yee
Long, Jirong
Gu, Dongfeng
Lee, Nanette R.
Kim, Soriul
Katsuya, Tomohiro
Oh, Ji Hee
Liu, Jianjun
Umemura, Satoshi
Kim, Yeon-Jung
Jiang, Feng
Maeda, Shiro
Chan, Juliana C. N.
Lu, Wei
Hixson, James E.
Adair, Linda S.
Jung, Keum Ji
Nabika, Toru
Bae, Jae-Bum
Lee, Mi Hee
Seielstad, Mark
Young, Terri L.
Teo, Yik Ying
Kita, Yoshikuni
Takashima, Naoyuki
Osawa, Haruhiko
Lee, So-Hyun
Shin, Min-Ho
Shin, Dong Hoon
Choi, Bo Youl
Shi, Jiajun
Gao, Yu-Tang
Xiang, Yong-Bing
Zheng, Wei
Kato, Norihiro
Yoon, Miwuk
He, Jiang
Shu, Xiao Ou
Ma, Ronald C. W.
Kadowaki, Takashi
Jia, Weiping
Miki, Tetsuro
Qi, Lu
Tai, E. Shyong
Mohlke, Karen L.
Han, Bok-Ghee
Cho, Yoon Shin
Kim, Bong-Jo2015


Diabetes

64

1

291-8
PMC4274808


8682

Wink Plone Theme by Quintagroup © 2013.

Personal tools
This is themeComment for Wink theme