Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home / Publications

Publications


Adair, L.S.; Kuzawa, C.; McDade, T.; Carba, D.B.; & Borja, J.B. (2018). Seventeen-Year Changes in Body Mass Index, Waist Circumference, Elevated Blood Pressure, and Diabetes Phenotypes in a Cohort of Filipino Women. Asia Pacific Journal of Public Health, 30(6), 561-71.

Adair, Linda S.; Duazo, Paulita; & Borja, Judith B. (2018). How Overweight and Obesity Relate to the Development of Functional Limitations among Filipino Women. Geriatrics, 3(4), 63. NIHMSID: NIHMS994630

R.S., Hock; Mendelson, T.; Surkan, P.J.; J.K., Bass; Bradshaw, C.P.; & Hindin, M.J. (2018). Parenting Styles and Emerging Adult Depressive Symptoms in Cebu, the Philippines. Transcult Psychiatry, 55(2), 242-60.

Tennyson, R.L.; Gettler, L.T.; Kuzawa, C.W.; Hayes, M.G.; Agustin, S.S.; & Eisenberg, D.T.A. (2018). Lifetime Socioeconomic Status And Early Life Microbial Environments Predict Adult Blood Telomere Length in The Philippines. American Journal of Human Biology, 30(5), e23145.

Wiles, Melissa; Agustin, Sonny; Narasimhan, Subasri; & Gipson, Jessica D. (2018). Reproductive Consequences of Unwanted Sexual Debut among Young Adult Women from Metro Cebu, Philippines. Health Care for Women International, 1-18.

Fried, R. L.; Mayol, N. L.; McDade, T. W.; & Kuzawa, C. W. (2017). Maternal metabolic adaptations to pregnancy among young women in Cebu, Philippines. American Journal of Human Biology, 29(5).

Gipson, Jessica D.; & Hicks, Andrew L. (2017). The delinking of sex and marriage: Pathways to fertility among young Filipino women. Journal of Biosocial Science, 49(1), 1-14.

Wright, M.; Sotres-Alvarez, D.; Mendez, M. A.; & Adair, L. (2017). The Association of Trajectories of Protein Intake and Age-Specific Protein Intakes from 2 to 22 Years with BMI in Early Adulthood. British Journal of Nutrition, 117(5), 750-8.

Wright, Melecia J.; Mendez, Michelle A.; Bentley, Margaret E.; & Adair, Linda S. (2017). Breastfeeding modifies the impact of diarrhoeal disease on relative weight: A longitudinal analysis of 2–12 month-old Filipino infants. Maternal & Child Nutrition, 13(2).

Bhargava, Alok. (2016). Protein and Micronutrient Intakes Are Associated with Child Growth and Morbidity from Infancy to Adulthood in the Philippines. Journal of Nutrition, 146(1), 133-41.

Cheng, Chia-Hsin Emily; Gipson, Jessica D.; Perez, Tita Lorna; & Cochran, Susan D. (2016). Same-Sex Behavior and Health Indicators of Sexually Experienced Filipino Young Adults. Archives of Sexual Behavior, 45(6), 1471-82.

Hock, Rebecca S.; Hindin, Michelle J.; Bass, Judith K.; Surkan, Pamela J.; Bradshaw, Catherine P.; & Mendelson, Tamar. (2016). Parenting styles and emerging adult drug use in Cebu, the Philippines. International journal of culture and mental health, 9(2), 108-119. PMCID: PMC4912137

McDade, Thomas W.; Borja, Judith B.; Largado, Fe; Adair, Linda S.; & Kuzawa, Christopher W. (2016). Adiposity and chronic inflammation in young women predict inflammation during normal pregnancy in the Philippines. Journal of Nutrition, 146(2), 353-7.

Wen, Wanqing; Kato, Norihiro; Hwang, Joo-Yeon; Guo, Xingyi; Tabara, Yasuharu; Li, Huaixing; Dorajoo, Rajkumar; Yang, Xiaobo; Tsai, Fuu-Jen; Li, Shengxu; Wu, Ying; Wu, Tangchun; Kim, Soriul; Guo, Xiuqing; Liang, Jun; Shungin, Dmitry; Adair, Linda S.; Akiyama, Koichi; Allison, Matthew; Cai, Qiuyin; Chang, Li-Ching; Chen, Chien-Hsiun; Chen, Yuan-Tsong; Cho, Yoon Shin; Choi, Bo Youl; Gao, Yutang; Go, Min Jin; Gu, Dongfeng; Han, Bok-Ghee; He, Meian; Hixson, James E; Hu, Yanling; Huang, Tao; Isono, Masato; Jung, Keum Ji; Kang, Daehee; Kim, Young Jin; Kita, Yoshikuni; Lee, Juyoung; Lee, Nanette R; Lee, Jeannette; Wang, Yiqin; Liu, Jian-Jun; Long, Jirong; Moon, Sanghoon; Nakamura, Yasuyuki; Nakatochi, Masahiro; Ohnaka, Keizo; Rao, Dabeeru; Shi, Jiajun; Sull, Jae Woong; Tan, Aihua; Ueshima, Hirotsugu; Wu, Chen; Xiang, Yong-Bing; Yamamoto, Ken; Yao, Jie; Ye, Xingwang; Yokota, Mitsuhiro; Zhang, Xiaomin; Zheng, Yan; Qi, Lu; Rotter, Jerome I; Jee, Sun Ha; Lin, Dongxin; Mohlke, Karen L; He, Jiang; Mo, Zengnan; Wu, Jer-Yuarn; Tai, E Shyong; Lin, Xu; Miki, Tetsuro; Kim, Bong-Jo; Takeuchi, Fumihiko; Zheng, Wei; & Shu, Xiao-Ou. (2016). Genome-wide association studies in East Asians identify new loci for waist-hip ratio and waist circumference. Scientific Reports, 6, 17958. PMCID: PMC4726286

Wright, M.; Mendez, M. A.; Sotres-Alvarez, D.; & Adair, L. (2016). Breastfeeding and Protein Intake Influence Body Mass Index from 2 Months to 22 Years in the Cebu Longitudinal Health and Nutrition Survey. Journal of Nutrition, 146(10), 2085-2092.

Addo, O. Yaw; Stein, Aryeh D.; Fall, Caroline H. D.; Gigante, Denise P.; Guntupalli, Aravinda Meera; Horta, Bernardo L.; Kuzawa, Christopher W.; Lee, N.; Norris, Shane A.; Osmond, Clive; Prabhakaran, P.; Richter, Linda M.; Sachdev, Harshpal Singh; Martorell, Reynaldo; & group, COHORTS. (2015). Parental Childhood Growth and Offspring Birthweight: Pooled Analyses from Four Birth Cohorts in Low and Middle Income Countries. American Journal of Human Biology, 27(1), 99-105.

Bauldry, Shawn; Bollen, Kenneth A.; & Adair, Linda S. (2015). Evaluating Measurement Error in Readings of Blood Pressure for Adolescents and Young Adults. Blood Pressure, 24(2), 96-102.

Fall, Caroline H. D.; Sachdev, Harshpal Singh; Osmond, Clive; Restrepo-Mendez, Maria Clara; Victora, Cesar; Martorell, Reynaldo; Stein, Aryeh D.; Sinha, Shikha; Tandon, Nikhil; Adair, Linda S.; Bas, Isabelita; Norris, Shane; & Richter, Linda M. (2015). Association between Maternal Age at Childbirth and Child and Adult Outcomes in the Offspring: A Prospective Study in Five Low-Income and Middle-Income Countries (COHORTS Collaboration). The Lancet Global Health, 3(7), e366-e377.

Gettler, Lee T.; McDade, Thomas W.; Agustin, Sonny S.; Feranil, Alan B.; & Kuzawa, Christopher W. (2015). Longitudinal Perspectives on Fathers’ Residence Status, Time Allocation, and Testosterone in the Philippines. Adaptive Human Behavior and Physiology, 1(2), 124-149.

He, Meian; Xu, Min; Zhang, Ben; Liang, Jun; Chen, Peng; Lee, Jong-Young; Johnson, Todd A.; Li, Huaixing; Yang, Xiaobo; Dai, Juncheng; Liang, Liming; Gui, Lixuan; Qi, Qibin; Huang, Jinyan; Li, Yanping; Adair, Linda S.; Aung, Tin; Cai, Qiuyin; Cheng, Ching-Yu; Cho, Myeong-Chan; Cho, Yoon Shin; Chu, Minjie; Cui, Bin; Gao, Yu-Tang; Go, Min Jin; Gu, Dongfeng; Gu, Weiqiong; Guo, Huan; Hao, Yongchen; Hong, Jie; Hu, Zhibin; Hu, Yanling; Huang, Jianfeng; Hwang, Joo-Yeon; Ikram, Mohammad Kamran; Jin, Guangfu; Kang, Dae-Hee; Khor, Chiea Chuen; Kim, Bong-Jo; Kim, Hung Tae; Kubo, Michiaki; Lee, Jeannette; Lee, Juyoung; Lee, Nanette R.; Li, Ruoying; Li, Jun; Liu, JianJun; Longe, Jirong; Lu, Wei; Lu, Xiangfeng; Miao, Xiaoping; Okada, Yukinori; Ong, Rick Twee-Hee; Qiu, Gaokun; Seielstad, Mark; Sim, Xueling; Song, Huaidong; Takeuchi, Fumihiko; Tanaka, Toshihiro; Taylor, Phil R.; Wang, Laiyuan; Wang, Weiqing; Wang, Yiqin; Wu, Chen; Wu, Ying; Xiang, Yong-Bing; Yamamoto, Ken; Yang, Handong; Liao, Ming; Yokota, Mitsuhiro; Young, Terri; Zhang, Xiaomin; Kato, Norihiro; Wang, Qing K.; Zheng, Wei; Hu, Frank B.; Lin, Dongxin; Shen, Hongbing; Teo, Yik Ying; Mo, Zengnan; Wong, Tien Yin; Lin, Xu; Mohlke, Karen L.; Ning, Guang; Tsunoda, Tatsuhiko; Han, Bok-Ghee; Shu, Xiao-Ou; Tai, E. Shyong; Wu, Tangchun; & Qi, Lu. (2015). Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies of Adult Height in East Asians Identifies 17 Novel Loci. Human Molecular Genetics, 24(6), 1791-800.