Skip to content. | Skip to navigation

Personal tools
You are here: Home / Publications / Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies of Adult Height in East Asians Identifies 17 Novel Loci

Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies of Adult Height in East Asians Identifies 17 Novel Loci

He, Meian; Xu, Min; Zhang, Ben; Liang, Jun; Chen, Peng; Lee, Jong-Young; Johnson, Todd A.; Li, Huaixing; Yang, Xiaobo; Dai, Juncheng; Liang, Liming; Gui, Lixuan; Qi, Qibin; Huang, Jinyan; Li, Yanping; Adair, Linda S.; Aung, Tin; Cai, Qiuyin; Cheng, Ching-Yu; Cho, Myeong-Chan; Cho, Yoon Shin; Chu, Minjie; Cui, Bin; Gao, Yu-Tang; Go, Min Jin; Gu, Dongfeng; Gu, Weiqiong; Guo, Huan; Hao, Yongchen; Hong, Jie; Hu, Zhibin; Hu, Yanling; Huang, Jianfeng; Hwang, Joo-Yeon; Ikram, Mohammad Kamran; Jin, Guangfu; Kang, Dae-Hee; Khor, Chiea Chuen; Kim, Bong-Jo; Kim, Hung Tae; Kubo, Michiaki; Lee, Jeannette; Lee, Juyoung; Lee, Nanette R.; Li, Ruoying; Li, Jun; Liu, JianJun; Longe, Jirong; Lu, Wei; Lu, Xiangfeng; Miao, Xiaoping; Okada, Yukinori; Ong, Rick Twee-Hee; Qiu, Gaokun; Seielstad, Mark; Sim, Xueling; Song, Huaidong; Takeuchi, Fumihiko; Tanaka, Toshihiro; Taylor, Phil R.; Wang, Laiyuan; Wang, Weiqing; Wang, Yiqin; Wu, Chen; Wu, Ying; Xiang, Yong-Bing; Yamamoto, Ken; Yang, Handong; Liao, Ming; Yokota, Mitsuhiro; Young, Terri; Zhang, Xiaomin; Kato, Norihiro; Wang, Qing K.; Zheng, Wei; Hu, Frank B.; Lin, Dongxin; Shen, Hongbing; Teo, Yik Ying; Mo, Zengnan; Wong, Tien Yin; Lin, Xu; Mohlke, Karen L.; Ning, Guang; Tsunoda, Tatsuhiko; Han, Bok-Ghee; Shu, Xiao-Ou; Tai, E. Shyong; Wu, Tangchun; & Qi, Lu. (2015). Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies of Adult Height in East Asians Identifies 17 Novel Loci. Human Molecular Genetics, 24(6), 1791-800.

He, Meian; Xu, Min; Zhang, Ben; Liang, Jun; Chen, Peng; Lee, Jong-Young; Johnson, Todd A.; Li, Huaixing; Yang, Xiaobo; Dai, Juncheng; Liang, Liming; Gui, Lixuan; Qi, Qibin; Huang, Jinyan; Li, Yanping; Adair, Linda S.; Aung, Tin; Cai, Qiuyin; Cheng, Ching-Yu; Cho, Myeong-Chan; Cho, Yoon Shin; Chu, Minjie; Cui, Bin; Gao, Yu-Tang; Go, Min Jin; Gu, Dongfeng; Gu, Weiqiong; Guo, Huan; Hao, Yongchen; Hong, Jie; Hu, Zhibin; Hu, Yanling; Huang, Jianfeng; Hwang, Joo-Yeon; Ikram, Mohammad Kamran; Jin, Guangfu; Kang, Dae-Hee; Khor, Chiea Chuen; Kim, Bong-Jo; Kim, Hung Tae; Kubo, Michiaki; Lee, Jeannette; Lee, Juyoung; Lee, Nanette R.; Li, Ruoying; Li, Jun; Liu, JianJun; Longe, Jirong; Lu, Wei; Lu, Xiangfeng; Miao, Xiaoping; Okada, Yukinori; Ong, Rick Twee-Hee; Qiu, Gaokun; Seielstad, Mark; Sim, Xueling; Song, Huaidong; Takeuchi, Fumihiko; Tanaka, Toshihiro; Taylor, Phil R.; Wang, Laiyuan; Wang, Weiqing; Wang, Yiqin; Wu, Chen; Wu, Ying; Xiang, Yong-Bing; Yamamoto, Ken; Yang, Handong; Liao, Ming; Yokota, Mitsuhiro; Young, Terri; Zhang, Xiaomin; Kato, Norihiro; Wang, Qing K.; Zheng, Wei; Hu, Frank B.; Lin, Dongxin; Shen, Hongbing; Teo, Yik Ying; Mo, Zengnan; Wong, Tien Yin; Lin, Xu; Mohlke, Karen L.; Ning, Guang; Tsunoda, Tatsuhiko; Han, Bok-Ghee; Shu, Xiao-Ou; Tai, E. Shyong; Wu, Tangchun; & Qi, Lu. (2015). Meta-Analysis of Genome-Wide Association Studies of Adult Height in East Asians Identifies 17 Novel Loci. Human Molecular Genetics, 24(6), 1791-800.

Octet Stream icon 215.ris — Octet Stream, 3 kB (3,286 bytes)

Human height is associated with risk of multiple diseases and is profoundly determined by an individual's genetic makeup and shows a high degree of ethnic heterogeneity. Large-scale genome-wide association (GWA) analyses of adult height in Europeans have identified nearly 180 genetic loci. A recent study showed high replicability of results from Europeans-based GWA studies in Asians; however, population-specific loci may exist due to distinct linkage disequilibrium patterns. We carried out a GWA meta-analysis in 93 926 individuals from East Asia. We identified 98 loci, including 17 novel and 81 previously reported loci, associated with height at P < 5 × 10−8, together explaining 8.89% of phenotypic variance. Among the newly identified variants, 10 are commonly distributed (minor allele frequency, MAF > 5%) in Europeans, with comparable frequencies with in Asians, and 7 single-nucleotide polymorphisms are with low frequency (MAF < 5%) in Europeans. In addition, our data suggest that novel biological pathway such as the protein tyrosine phosphatase family is involved in regulation of height. The findings from this study considerably expand our knowledge of the genetic architecture of human height in Asians.
JOURHe, Meian
Xu, Min
Zhang, Ben
Liang, Jun
Chen, Peng
Lee, Jong-Young
Johnson, Todd A.
Li, Huaixing
Yang, Xiaobo
Dai, Juncheng
Liang, Liming
Gui, Lixuan
Qi, Qibin
Huang, Jinyan
Li, Yanping
Adair, Linda S.
Aung, Tin
Cai, Qiuyin
Cheng, Ching-Yu
Cho, Myeong-Chan
Cho, Yoon Shin
Chu, Minjie
Cui, Bin
Gao, Yu-Tang
Go, Min Jin
Gu, Dongfeng
Gu, Weiqiong
Guo, Huan
Hao, Yongchen
Hong, Jie
Hu, Zhibin
Hu, Yanling
Huang, Jianfeng
Hwang, Joo-Yeon
Ikram, Mohammad Kamran
Jin, Guangfu
Kang, Dae-Hee
Khor, Chiea Chuen
Kim, Bong-Jo
Kim, Hung Tae
Kubo, Michiaki
Lee, Jeannette
Lee, Juyoung
Lee, Nanette R.
Li, Ruoying
Li, Jun
Liu, JianJun
Longe, Jirong
Lu, Wei
Lu, Xiangfeng
Miao, Xiaoping
Okada, Yukinori
Ong, Rick Twee-Hee
Qiu, Gaokun
Seielstad, Mark
Sim, Xueling
Song, Huaidong
Takeuchi, Fumihiko
Tanaka, Toshihiro
Taylor, Phil R.
Wang, Laiyuan
Wang, Weiqing
Wang, Yiqin
Wu, Chen
Wu, Ying
Xiang, Yong-Bing
Yamamoto, Ken
Yang, Handong
Liao, Ming
Yokota, Mitsuhiro
Young, Terri
Zhang, Xiaomin
Kato, Norihiro
Wang, Qing K.
Zheng, Wei
Hu, Frank B.
Lin, Dongxin
Shen, Hongbing
Teo, Yik Ying
Mo, Zengnan
Wong, Tien Yin
Lin, Xu
Mohlke, Karen L.
Ning, Guang
Tsunoda, Tatsuhiko
Han, Bok-Ghee
Shu, Xiao-Ou
Tai, E. Shyong
Wu, Tangchun
Qi, Lu2015


Human Molecular Genetics

24

6

1791-80010.1093/hmg/ddu583215